Подстригване на домашни любимци

0 Comment

Подстригването на домашните Ви любимци е само  на  предварително обезпаразитено животно и след записан час!

Животно, което е с ектопаразити /бълхи, кърлежи/ се обезпаразитява , за което се таксува допълнително в зависимост от обезпаразитяващото средство. 

Злонрави и агресивни любимци се подстригват под упойка.

Д-р Стоянова