Българско дружество за защита на птиците

Офис Варна
Варна 9000, п. к. 492 
бул. Княз Борис I 81, ет. 2, ап. 5
GSM 0878 599 355 и 0878 599 363

http://bspb.org/