„Зелени Балкани“

Ако сте намерили пострадала птица от Защитен вид, и искате да й помогнете, може да се обърнете за съдействие към „Зелени Балкани“ и г-жа Христина Христова –

тел: 0886 570 053

За повече информация вижте сайта:

http://www.greenbalkans.org/